Napomena: Svi navedeni podaci će se provjeravati u drugom krugu, te će se od aplikanata tražiti dokumentacija koja ih potvrđuje.