OBRAZAC ZA PRIJAVU ZA PRIVREDNIKE

EKONOMSKA POZICIJA

Posmatra se 2020. godina
Pojašnjenje: Obrtna imovina/Kratkoročne obaveze
Primjer: Ukoliko je vaša obrtna imovina 500.000 KM, a kratkoročne obaveze 250.000 KM, onda je Racio opšte likvidnosti 2.
Pojašnjenje: (Obrtna sredstva-zalihe)/Kratkoročne obaveze
Primjer: Ukoliko je vaša obrtna imovina 500.000 KM, zalihe 250.000 KM, a kratkoročne obaveze 250.000 KM, onda je Racio redukovane likvidnosti 1. ( 500.000 – 250.000) / 250.000
Pojašnjenje: Ukupne obaveze/Ukupna imovina
Primjer: Ukoliko su vaše ukupne obaveze 750.000 KM, a ukupna imovina 1.000.000 KM, onda je Koeficijent zaduživanja 0,75.
Pojašnjenje: Ukupni prihod/Ukupna imovina
Primjer: Ukoliko je vaš ukupni prihod 1.000.000 KM, a ukupna imovina također 1.000.000 KM, onda je Koeficijent obrta ukupne imovine 1.
Pojašnjenje: Neto dobit/Ukupni prihodi
Primjer:Ukoliko je vaša ukupna dobit 50.000 KM, a ukupni ostvareni prihod 1.000.000 KM, onda je Koeficijent marže neto dobiti za vaše preduzeće 0,05.

RAST

Prati se period od 3 godine, kroz izražavanje procentualnog rasta prihoda od prodaje za 2018., 2019. i 2020. godinu. Uzima se rast za prvu, drugu i treću godinu, te dijeli sa 3. Pritom se 2018. godina posmatra spram 2017. godine. Primjer: Ako je rast u 2018. godini 4%, u 2019. godini 3%, a u 2020. godini ostvaren pad od 2%, onda se računa na način: (4+3-2)/3, rezultat je 1.6%). Preduzeća koja su mlađa od tri godine, dostavljaju podatke za period od osnivanja. Ukoliko nije zabilježen rast po nekom od parametara ili se bilježi pad, aplikant unosi vrijednost 0.

IZVOZ

Posmatra se period 2020. i 2021. godine.
Dostaviti prosječnu vrijednost za tri godine (2018, 2019, 2020). Preduzeća koja su mlađa od tri godine, dostavljaju podatke za period od osnivanja.
Period posmatranja 2020. i 2021. godina.
Period posmatranja 2020. i 2021. godina.
Period posmatranja 2020. i 2021. godina.

INOVACIJE

Period posmatranja protekle tri godine. Preduzeća koja su mlađa od tri godine, dostavljaju podatke za period od osnivanja.
Dostaviti podatke o procentualnom ulaganju u istraživanje i razvoj u protekle tri godine. Preduzeća koja su mlađa od tri godine, dostavljaju podatke za period od osnivanja.
Preduzeća koja su mlađa od tri godine, dostavljaju podatke za period od osnivanja.
Preduzeća koja su mlađa od tri godine, dostavljaju podatke za period od osnivanja.

ODRŽIVOST

Aplikant dostavlja procent (relativan odnos) broja zaposlenih mladih osoba u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Pod mladom osobom se shodno Zakonu o mladima FBiH misli na osobe do 30 godina starosti.
Aplikant dostavlja procent (relativan odnos) broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.
Preduzeća koja su mlađa od tri godine, dostavljaju podatke za period od osnivanja.
Aplikant dokumentuje učešće donacija u odnosu na ukupne prihode. Aplikant to procentualno izražava. Posmatra se period od tri godine. Na bazi tri procenta uzima se prosječna vrijednost. Preduzeća koja su mlađa od tri godine, dostavljaju podatke za period od osnivanja.
Posmatra se period 2020. i 2021. godine.

Napomena: Svi navedeni podaci će se provjeravati u drugom krugu, te će se od aplikanata tražiti dokumentacija koja ih potvrđuje.