Pravila

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-41980-2/21 od 17.11.2021. godine, a prema Metodologiji i kriterijima za izbor preduzeća koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Expo 2020 Dubai od 15.11.2021. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisuje

P O Z I V

za iskazivanje interesa i prijavu privrednih subjektata za paket podrške
za učešće na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai.

PREDMET POZIVA

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo privrede)   poziva sve privredne subjekte koji ispunjavaju kriterije ovog Poziva za iskazivanje interesa i prijavu privrednih subjektata za paket podrške za učešće na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai (u daljem tekstu: Poziv) da se prijave za učešće i predstave svoje poslovanje u sklopu EXPO 2020 Dubai, Biznis programa. Izabrani privredni subjekti će dobiti paket podrške.

EXPO 2020 DUBAI

EXPO 2020 Dubai predstavlja jedinstvenu globalnu platformu za privlačenje investicija, sklapanje poslovnih partnerstava i promociju međunarodne saradnje i razmjene. Na samoj manifestaciji su prisutne vodeće multinacionalne kompanije i startup-i, koji kataliziraju saradnju, stimulišu inovacije i kreiraju opipljive prilike na polju trgovine i investicija. Sa milionskim brojem posjetilaca i 192 zemlje učesnice, EXPO 2020 predstavlja mjesto za stvaranje poslovnih konekcija i otvaranje novih tržišta te izvora prihoda. Kroz prisustvo u Dubaiju kompanije imaju priliku da ostvare prve korake na rapidno rastućem tržištu od 3,5 milijarde ljudi MEASA regije. Expo 2020 Dubai, koji se odvija od 1. oktobra 2021, do 31. marta 2022, prvi je svjetski Expo koji se održava na teritoriji Bliskog istoka, Africi i Južnoj Aziji – području sa populacijom od preko 3 milijarde ljudi, te BDP-om u iznosu od preko 7.4 triliona dolara. Očekuje se da će u periodu od 6 mjeseci Expo 2020 Dubai posjetiti preko 25 miliona posjetitelja i posjetiteljki. Na EXPO 2020 Dubai učestvuje preko 190 zemalja, čineći ga najvećim EXPO-om u historiji održavanja ove manifestacije.

SVRHA POZIVA

Na osnovu ovog Poziva izvršit će se izbor do 80 reprezentativnih privrednih subjekata iz sedam perspektivnih industrija (navedenih u nastavku Poziva), turističkih zajednica i preduzeća koja imaju spremne investicijske projekte za prezentaciju kako bi se predstav na EXPO 2020 Dubai u okviru Biznis programa. Prijavom navedeni subjekti mogu aplicirati za paket podrške za učešće na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai.

Biznis program je platforma koja ističe poslovne prilike, najnovije tehnologije i napredak ostvaren od strane UAE, zemalja učesnica te EXPO partnera. Agendu biznis programa čine globalni investicijski forumi, B2B sastanci, prezentacije i investicione konferencije, te učešće na zvaničnim EXPO poslovnim forumima.

CILJ

Ovim Pozivom izvršit će se izbor do 80 reprezentativnih privrednih subjekata za paket podrške za predstavljanje u okviru Biznis program na EXPO 2020 Dubai. Kroz realizaciju samog predstavljanja utiče se na podizanje svijesti privrednika o globalnoj ekonomskoj agendi, promociji domaćih proizvoda i usluga, proširenje mreže poslovnih partnera sa ciljem stvaranja novih poslovnih prilika i olakšavanja trgovine.

METODOLOGIJA IZBORA KOMPANIJA IZ SEDAM IDENTIFICIRANIH PERSPEKTIVNIH INDUSTRIJA

Za potrebe reprezentativnog i transparentnog odabira privrednih subjekata izrađena je „Metodologija i kriteriji za izbor preduzeća koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Expo 2020 Dubai“ (u nastavku dokumenta Metodologija) koja obuhvata procjenu broja preduzeća koja će predstavljati sedam izabranih industrija, te prijedlog kriterija za izbor datih preduzeća u okviru identificiranih perspektivnih industrija. Metodologija je prihvaćena Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-41980-2/21 od 17.11.2021. godine, kojim je zadužila Ministarstvo privrede da provede ovaj Poziv
Po pomenutoj Metodologiji predlaže se sljedeći broj privrednih subjekata, projekata i turističkih subjekata, po perspektivnim industrijama:
Tabeli 1

R. br. Industrija Broj 
1. Poljoprivreda i prehrambena industrija 18
2. Šumarstvo i drvna industrija (proizvodnja namještaja) 5
3.

Metalno prerađivačka industrija

– proizvodnja metala

– proizvodnja gotovih metalnih proizvoda

1

10

4. Automobilska industrija 2
5. ITK sektor 8
6. Turizam (8 biznisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva -turističke agencije, hoteli i slično, 7 turističkih zajednica) 15
7. Farmaceutska industrija 2
8. Ostale industrije 14
9. Projekti (građevina, proizvodnja, turističke lokacije i slično) 5
Ukupno planirani broj privrednih subjekata  80

KRITERIJI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Kriteriji za izbor privrednih subjekata bazirani su na Metodologiji i podjeljeni su u tri grupe:

PREDUZEĆA iz sedam identificiranih perspektivnih industrija
TURISTIČKE ZAJEDNICE*
PROJEKTI
*Ugostiteljski objekti, hoteli, turističke agencije i touroperateri obuhvaćeni su kategorijom PREDUZEĆA: industrija – turizam.

Selekciju privrednih subjekata će nadzirati Komisija imenovana rješenjem Ministarstva privrede, koja ima ulogu verifikacije objektivnog bodovanja i pregleda dostavljene dokumentacije u fazi izbora – Faza II.
Sistem bodovanja unutar evaluacijskih kategorija se nalazi u Prilogu 1 ovog Poziva

PREDUZEĆA

Metodologija predviđa 5 ključnih indikatora za evaluacija prijava, prema sljedećem sistemu bodovanja.

Ključni kriteriji i indikatori za mjerenje izbora privrednih subjekata su:

Ekonomska pozicija   –  (5 kriterija x 3 boda) 15 bodova
Rast                            –  (4 kriterija x 5 bodova) 20 bodova
Izvoz                          –  (5 kriterija – /1×5,2×4, 2×1 bodova/) 15 bodova
Inovativnost               –  (5 kriterija /6+5+3+3+3 bod./) 20 bodova
Održivost                   –  (8 kriterija  /5+4+2+1+1+3+2+2 bod./ 20 bodova

                                                                        UKUPNO 90 bodova

(za privredne subjekte iz Kantona Sarajevo                 +10 bodova)

 

TURISTIČKE ZAJEDNICE

Metodologija predviđa 7 kriterija za evaluacija prijava, prema sljedećem sistemu bodovanja.
Kriteriji za mjerenje izbora turističkih zajednica su:

Rast turističkih noćenja 20 bodova
Prosječna dužina boravka turista 20 bodova
Učešće inostranih turista u ukupnom broju turističkih noćenja 10 bodova
Rast prihoda turističke zajednice 10 bodova
Korištenje digitalnih tehnologija 10 bodova
Broj realiziranih projekata 10 bodova
Nagrade i priznanja u oblasti turizma 10 bodova

UKUPNO

(za turističke zajednice iz Kantona Sarajevo

90 bodova

+10 bodova)

PROJEKTI

Metodologija predviđa 7 kriterija za evaluaciju prijava projekata, prema sljedećem sistemu bodovanja.

Ključni kriteriji mjerenje izbora projekata su

Vrijednost projekta 15 bodova
Obezbjeđena finansijska sredstva 15 bodova
Potencijal zapošljavanja 10 bodova
Spremnost projekta 10 bodova

Iskazana podrška projektu

Društveno odgovorna vrijednost

10 bodova

10 bodova

Ekološka prihvatljivost 10 bodova

UKUPNO

(za projekte iz Kantona Sarajevo

(ocjena kvalitete projekta, Komisija može dodeljuje do

80 bodova

+10 bodova)

10 bodova)

Sistem bodovanja unutar evaluacijskih kategorija se nalazi u Prilogu 1 ovog Poziva

PRAVO PRIJAVE NA POZIV

Pravo prijave na Poziv mogu ostvariti svi privredni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su registrovani na području Bosne i Hercegovine,
 • da je osnovna djelatnost privrednih subjekata iz navedenih industrija, što dokazuju svojom
 • glavnom/osnovnom šifrom djelatnosti prema KD BiH 2010,
 • da su izmirili sve obaveze po osnovu direktnih poreza i doprinosa,
 • da su izmirili sve obaveze po osnovu indirektnih poreza,
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije.
 • da se ne vodi krivični postupak (nadležni sud)
 • da nije osuđivan za privredni prestup (nadležni sud)

PODNOŠENJE PRIJAVE

Svi zainteresirani poslovni subjekti koji imaju pravo prijave na ovaj Poziv, prema kriterijima iz tačke 5. ovog poziva, mogu aplicirati putem web aplikacije na web adresi https://expo2020bih.ba/biznis-program/.

Prilikom prijave, svi aplikanti imaju mogućnost da se opredjele na jednu od tri kategorije:
PREDUZEĆA/PRIVREDNI SUBJEKTI
TURISTIČKE ZAJEDNICE
PROJEKTI

Selekcija privrednih subjekata koji će dobiti podršku za učešće u Biznis programu EXPO 2020 Dubai će se vršiti u dvije faze, na sljedeči način:

Faza I
Prijava se podnosi online putem web aplikacije popunjavanjem jednog od tri navedena obrasca:
Obrasca za prijavu za privrednike
Obrasca za prijavu za projekat
Obrasca za prijavu za turističke zajednice,

putem sljedećeg linka: https://expo2020bih.ba/biznis-program/, a isti se nalazi i na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba gdje je objavljen ovaj Poziv.

Faza II
Nakon isteka roka za online prijavu po ovom Pozivu, Komisija će sačiniti bodovnu listu.

Od ukupnog broja online prijava u Fazi I, do 80 prvorangiranih privrednih subjekata raspoređeno u tri kategorije navedeno u Tabeli 1., biti će pozvano da dostave traženu dokumentaciju, koja je propisana ovim Pozivom, s ciljem dokumentovanja podataka dostavljenih kroz web aplikaciju za online prijavu.

USLOV JAVNIH PRIHODA

Uslov javnih prihoda je da privredni subjekt do dana objave ovog Poziva ima izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda (direktni porezi i doprinosi, indirektni porezi) zaključno sa danom 30.09.2021. godine.

FINANSIJSKA PODRŠKA IZABRANIM PRIVREDNIM SUBJEKATIMA ZA UČEŠĆE

Privrednom subjektu koji ispuni sve uslove iz ovog Poziva, ima pravo na sljedeći paket podrške, koji obuhvata:

 • avio karte za jednu osobu,
 • vize za jednu osobu,
 • putničko osiguranje za jednu osobu,
 • PCR test na COVID-19,
 • smještaj u hotelu za jednu osobu – pet noći,
 • transport od aerodroma do hotela u dolasku i odlasku,
 • transport od hotela do EXPO 2020 i povratak u hotel,
 • priprema prezentacije po standardima EXPO 2020 na engleskom/arapskom jeziku,
 • prevodilac tokom sastanaka engleski/arapski,
 • sala za B2B sastanke,
 • oprema u sali led ekran za prezentaciju, računar, internet, printer, IT podrška,
 • administratvna podrška za procedure, prijave u sistem EXPO 2020,
 • unos u kalendar sastanaka,
 • ugovoranje B2B sastanaka,
 • vodič za obilazak EXPO 2020,
 • karte za ulazak na EXPO 2020.

 

Svi privredni subjekti koji ne budu izabrani kroz ovaj Poziv, mogu o svom trošku učestvovati na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo putem organizatora Svjetske izložbe EXPO 2020 Dubai, snosi troškove zakupa prostora Paviljona Bosne i Hercegovine, čime je obezbijedilo prostor koji privredni subjekti mogu koristiti za sastanke, prema raspoloživim terminima.
Privredni subjekti će od strane EXPO Dubai 2020 LLC-SO, na Paviljonu BiH imati sljedeću podršku:

 • sala za održavanje B2B sastanaka, prema raspoloživim terminima,
 • oprema u sali, led ekran za prezentaciju,
 • računar, internet, printer, IT podrška,
 • administratvna podrška za procedure,
 • prijave B2B aplikaciji,

 

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo putem organizatora Svjetske izložbe EXPO 2020 Dubai snosi troškove zakupa prostora Paviljona Bosne i Hercegovine.

DOKUMENTACIJA

Obavezna dokumentacija za sve privredne subjekte nakon što budu izabrani u Fazi I prijava je sljedeća:

 • Obrazac za prijavu za privrednike / Obrazac za prijavu za projekte / Obrazac za prijavu za turističke zajednice (uredno popunjene sve rubrike, potpisan od strane odgovornog lica, ovjeren pečatom privrednog subjekta) – dostavlja se samo jedan Obrazac u zavisnosti od opredjeljenja izbora kategorije;
 • Izjava da nema registrovan stečajni postupak ili postupak likvidacije (ovjerena izjava kod notara ili nadležnog općinskog organa), a po zahtjevu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo privredni subjekt dužan je dostaviti Uvjerenje da nema registrovan stečajni postupak ili postupak likvidacije (original ili ovjerena fotokopija ne starije od mjesec dana);
 • Izjava da je izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) zaključno sa 30.09.2021. godine (ovjerena izjava kod notara ili nadležnog općinskog organa), a po zahtjevu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo privredni subjekt dužan je dostaviti Uvjerenje iz mjesno nadležne Porezne uprave (original ili ovjerena fotokopija ne starije od mjesec dana);
 • Izjava da je privredni subjekt najmanje 51% u domaćem vlasništvu (original ne starije od mjesec dana);
 • Izjava da se protiv odgovornog lica ne vodi krivični postupak (original ne starije od mjesec) a po zahtjevu Ministarstva privrede, Kantona Sarajevo privredni subjekt dužan je dostaviti Uvjerenje da se protiv odgovornog lica ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena fotokopija ne starije od mejsec dana);
 • Izjava da odgovorno lice nije osuđivano za privredni prestup (original ne starije od mjesec dana), a po zahtjevu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo privredni subjekt dužan je dostaviti Uvjerenje da nije osuđivan za privredni prestup (original ili ovjerena fotokopija ne starije od mejsec dana);
 • Izjava da je izmirio sve javne prihode (indirektne poreze) zaključno sa 30.09.2021. godine (ovjerena izjava kod notara ili nadležnog općinskog organa), a po zahtjevu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo privredni subjekt dužan je dostaviti Uvjerenje da je izmirio indirektne poreze (original ili ovjerena fotokopija ne starije od mejsec dana);

 

Pored navedene obavezne dokumentacije iz podtačke 1. do 7. pod tačkom 10. ovog Poziva, svaki izabrani privrednik po osnovu bilo koje navedene tri kategorije, obavezan je da dostavi u Fazi II, a na Poziv Ministarstva privrede traženu dokumentaciju verifikacije, na način da svaki dokument treba da bude uredno ovjeren s pečatom i ne stariji od mjesec dana.

Ministarstvo privrede, Kantona Sarajevo zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, od podnosioca prijave zatraži dodatno obrazloženje i dokumentaciju, te jednoglasno zauzme stav ukoliko se pojave određene iznimke, a koje nisu precizno definisane ovim Pozivom.

Ministarstvo privrede, Kantona Sarajevo zadržava pravo da otkaže organizaciju zajedničkog nastupa na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai u slučaju otkazivanja ili odlaganja planiranih aktivnosti ili ako procjene da postoje razlozi koji ugrožavaju zdravlje i sigurnost izlagača.

IZBOR KORISNIKA

Pregled online prijava, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova vršit će stručna lica, odnosno Komisija imenovana rješenjem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u FAZI I objaviti Listu privrednih subjekata koji su online aplicirali putem web aplikacije sa ukupno ostvarenim bodovima, odnosno obavijestiti prvih do 80 rangiranih privrednih subjekata da pristupe Fazi II za dostavljanje propisane dokumentacije iz Tačke 10. te za dostavljanje verifikacionih dokumenata na osnovu kojih su ostvarili bodove koji su ih doveli među prvih 80 privrednih subjekata.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u FAZI II pozvati privredne subjekate sa Liste privrednih subjekata da dostave potrebnu dokumentaciju iz Tačke 10. ovog Poziva verifikacione dokumenate na osnovu kojih su se plasirali među prvih 80 privrednih subjekata, a koja se traži ovim Pozivom, odnosno Prilogom ovog Poziva u roku u kojem odredi ovo Ministarstvo u svom Obavještenju upućenom za dostavu propisane dokumentacije, nakon uspješno provedene Faze I.

NAPOMENE:

 • Ukoliko se ne ispuni kvota u određenoj industriji, automatski se jedno slobodno mjesto prebacuje na industriju koja ima najveći broj prijavljenih.
 • Ukoliko postoji još jedno slobodno mjesto, onda se prebacuje na sljedeću, drugu industriju sa najvećim brojem prijavljenih preduzeća itd.
 • Prvi krug izbora preduzeća obavit će se online putem web aplikacije.

 

ROK ZA ONLINE PRIJAVE PUTEM WEB APLIKACIJE

Zadnji dan za online prijavu od dana objave na ovaj Poziv putem https://expo2020bih.ba/biznis-program/, je 28.11.2021. godine do 23:59:59 sati, a isti se može produžiti ukoliko se za to ukaže potreba.

Zbog postojanja potrebe, rok za online prijavu na navedeni Poziv produžava se do 01.12.2021.godine (srijeda) do 23:59:59 sati, kada je i zadnji dan za online prijavu na ovaj Poziv.

Poziv će biti objavljen na web stranici www.expo2020bih.ba i na web stranici Ministarstva privrede: http://mp.ks.gov.ba.
Za sve informacije vezane za ovaj Poziv možete pisati na mail expo@mp.ks.gov.ba ili pozvati na kontakt telefon je 033/562-117 .

Prilog poziva: Sistem bodovanja unutar evaluacijskih kategorija

web: http://mp.ks.gov.ba
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1