Farmaceutska industrija

Farmaceutska industrija

Farmaceutski sektor Bosne i Hercegovine ima kapacitete i visoko kvalificirano osoblje za razvoj i proizvodnju novih farmaceutskih proizvoda.

U kontekstu globalne situacije, nastale  pod utjecajem COVID-19, stvaraju se nove mogućnosti za napredak u farmaceutskom, biotehnološkom i zdravstvenom sektoru. Bosna i Hercegovina ima pogodne preduslove za ulaganje u ove sektore, uključujući odgovarajuće regulatorne okvire, sofisticirane laboratorije koje posjeduju međunarodne akreditacije, postojeću farmaceutsku proizvodnju koja uspješno posluje na tri kontinenta i što je najvažnije, naučnike/ce i stručno i specijalizirano osoblje koje neprestano unapređuje i usklađuje poslovanje prema nacionalnim i međunarodnim farmaceutskim propisima i standardima.

U 2018. 10 najboljih farmaceutskih kompanija u Bosni i Hercegovini ostvarilo je prihod od oko 566 miliona eura i dobit od 27 miliona eura. Najbolje rangirana kompanija nalazi se u Kantonu Sarajevo sa 6 miliona eura dobiti – Bosnalijek.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress