Country Business Briefing Dubai EXPO

Country Business Briefing

Country Business Briefing Bosne i Hercegovine predstavlja središnji događaj promocije privrednih potencijala BiH na šestomjesečnoj izložbi država u sklopu Expo 2020 Dubai. Ovaj događaj omogućava najvišim državnim zvaničnicima i ekspertima iz ključnih industrija Bosne i Hercegovine da u sklopu panela predstave poslovne prilike naše države, i ostvare konekciju sa globalnim investitorima i donosiocima odluka, s ciljem prevazilaženja izazova i podsticanja ekonomskog rasta.

Datum: 19. decembar 2021
Vrijeme: 14:30 – 17:30
Lokacija: Business Connect Centre, Expo 2020 Dubai

LIČNI PODACI

PODACI O ORGANIZACIJI I INDUSTRIJI