Business Programme

BIZNIS
PROGRAM

S ciljem podsticaja ekonomskog rasta i partnerstva, u sklopu Expo 2020 Dubai planiran je veliki broj poslovnih i kulturnih događaja, koji čine dio Biznis programa. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u sklopu Biznis programa, kompanijama iz Bosne i Hercegovine nudi jedinstvenu priliku učešća na specijaliziranim konferencijama, seminarima i radionicama, predstavljanja inovacija, organizaciju sastanaka i diskusija sa globalnim donosiocima odluka i investitorima, te širenje poslovnih mreža sa više od 25 miliona posjetioca.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je prethodno objavilo poziv za podršku privrednicima za učešće u Biznis programu kroz koji su pokriveni svi logistički i organizacijski troškovi učešća i predstavljanja na EXPO 2020 Dubai. Proces prijave na ovaj poziv je bio online i transparentan, a u sam proces odabira 80 kompanija iz Bosne i Hercegovine je bio uključen i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Poljoprivreda i prehrambena industrija

Šumarstvo i drvena industrija

Metaloprerađivačka industrija

Automobilska industrija

IKT Sektor

Turizam

Farmaceutska industrija

Projekti

Kako bi kreirali dodatne prilike koje se odnose na podsticanje ekonomskog rasta i investicija, pored poziva podrške privrednicima za učešće na EXPO 2020 Dubai u sklopu kog je odabrano 80 predstavnika, svi privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine imaju mogućnost učešća na Expo 2020 Dubai o vlastitom trošku. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo putem organizatora Svjetske izložbe EXPO 2020 Dubai, snosi troškove zakupa prostora Paviljona Bosne i Hercegovine, čime je obezbijedilo prostor koji privredni subjekti mogu koristiti za sastanke, prema raspoloživim terminima. Privredni subjekti će od strane Expo Dubai 2020 LLC-SO, na Paviljonu BiH imati sljedeću podršku:

  • sala za održavanje B2B sastanaka, prema raspoloživim terminima,
  • oprema u sali, led ekran za prezentaciju,
  • računar, internet, printer, IT podrška,
  • administrativna podrška za procedure i prijave u B2B aplikaciji.

Predstavnici privrednih subjekata, koji su zainteresovani za predstavljanje svojih poslovnih kapaciteta i za uspostavljanje kontakata na EXPO 2020 Dubai, neovisno o rezultatima poziva, prijavu za podršku na Paviljonu BiH mogu izvršiti na linku ispod.

PRIJAVITE SE